info@quinuacat.com 633 712 065

Quilòmetre zero. Nosaltres

2014
Al 2014 neix aquest projecte de la mà de la Mercè i l'Oscar motivat per un canvi de visió de model social, orientat a un apropament a l’entorn rural, derivat d’un consum tradicional de productes ecològics, d’un apropament a les tendències sostenibles i en un marc de caràcter cooperatiu.
Les condicions de l’entorn, tant geogràfiques com climàtiques, a una alçada mitja de 800 m. sobre el nivell del mar, amb unes temperatures que ofereixen una amplitud tèrmica adequada i amb uns nivells de pluviometria adients, fan de Forès un indret adequat pel conreu de la Chenopodium Quinua.

2015
La necessitat de dotar d'un marc legal al projecte dóna pas a la creació de l’associació. Sense ànim de lucre, dedicada a la investigació, i amb l'objectiu d'estudiar les diferents varietats de la Chenopodium Quinua per la seva adaptació, promoció i conreu ecològic a Catalunya.
Ens registrem com a productors vegetals al CCPAE per iniciar la producció ecològica. 24 cates en diferents indrets, amb diferents varietats i diferents tractaments donant lloc a l'estudi inicial.
Es recull informació sobre la tipologia de la sembra, la recol•lecció, les necessitats hídriques, etc... per millorar la fenologia de la planta, la qualitat del producte, la resistència a les plagues i la seva òptima adaptació al medi.

2016
Amb la incorporació d'un nou soci al projecte s'obté l’impuls que permet la creació de la distribuïdora.
Es mecanitza el procés i es preparen les estructures per la distribució i venda del gra al major i al detall. Venda dels productes derivats de la collita i del seu tractament. Venda de productes elaborats derivats del gra.
Amb els resultats obtinguts de les cates de l'any anterior s'escullen les varietats més adaptades i es fa la primera prova de sembra.
S'adquireixen nous espais per poder començar la política de rotació de cultius, i es potencia l'associació d’espècies en la sembra per evitar el tractament de la vegetació arvense.
S'inicien els tràmits legals per obtenir un reconeixement de producte de proximitat, ecològic i amb denominació d'origen.

2017
Es fa la primera prova de sembra mecanitzada en una parcela amb certificat ecològic per obtenir el producte destinat a la comercialització.
S'inicia la tasca comercial per a la venda i distribució del producte destinat principalment a:

  • Cooperatives de consum ecològic
  • Botigues de productes ecològics
  • Distribuïdores de productes ecològics
  • Escoles (menjadors escolars)

 

Scroll to Top